Kekuatan Tanggung Jawab

By: Ikhwan Sopa

Siapa yang bertanggungjawab, mewajibkan dunia melayaninya.